MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA LASTENHOITAJAA PYYTÄESSÄ?

LASTENHOITAJISTA

Mukava lastenhoitokokemus rohkaisee hoitajaa tulemaan uudelleenkin. Hyvällä perehdytyksellä sekä selkeällä ohjeistuksella nuori tietää mitä häneltä odotetaan sekä vanhempi / huoltaja tietää, mitä odottaa. Muistathan asettaa riman sopivalle tasolle. Lastenhoitajan ensisijainen tehtävä on olla turvallisena nuorena / aikuisena lasten kanssa. Kodin siivous ja ruuan laitto eivät kuulu näihin. Näistä voitte sopia lastenhoitajan kanssa, hyvissä ajoin etukäteen, mutta niitä ei voida vaatia hoitajilta. Hoitajalle lapset ovat hyvästä perehdytyksestä huolimatta outoja, joten hän ei voi kyetä samanlaiseen suoritukseen kuin perheen vanhemmat.

Resurssipankin vapaaehtoiset ovat halunneet tukea perheitä omalla vapaa-ajallaan. He eivät ole perhetyön ammattilaisia, vaan vapaaehtoisia, jotka tahtovat tukea perheiden jaksamista.

PEREHDYTYS JA VASTUUT

Resurssipankin kautta välitetyssä lastenhoidossa vanhempi (tai huoltaja) on työnantajana.  Vanhemmilla on vastuu lapsistaan myös silloin, kun ovat poissa kotoa. Vanhemmat ovat vastuussa lastenhoitajan perehdyttämisestä. Kodin rutiinit ovat lapselle tärkeitä. Siksi myös hoitajien tulisi sisäistää niistä ainakin keskeisimmät. Varatkaa perehdytykseen riittävästi aikaa. 5 minuutin juttelu ovensuussa toimii tutun lastenhoitajan kanssa, mutta uusien hoitajien kohdalla tulee varautua rauhalliseen keskusteluun. Perehdytyksen tueksi on tehty lomake, joka kannattaa käydä uusien hoitajien kanssa läpi. Tätä lomaketta ei tarvitse lähettää eteenpäin, vaan se on ainoastaan perehdytyksen tueksi.

Hoitaja ja työnantaja allekirjoittavat työsopimuksen. Tämä täytetään jokaisella hoitokerralla. Löydät tulostettavan lastenhoitosopimuksen täältä. Lastenhoitaja ottaa kuvan sopimuksesta ja lähettää sen vastuuhenkilölle tai toimittaa sen paperiversiona.

RESURSSIPANKKIIN ILMOITTAUTUNEILLE VAPAAEHTOISILLE

Vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen

Resurssipankkiin syötetään yhteystietojen lisäksi itseä kiinnostavat työtehtävät sekä mahdollinen kokemus. Ilmoittautujan on hyväksyttävä käyttäjäehdot omien yhteystietojen jakamisesta rauhanyhdistysten vastuuhenkilöiden käyttöön. Vapaaehtoisen tulee olla vähintään -09 – syntynyt. Yläikärajaa ilmoittautumiselle ei ole.

  • Rikostaustaote

Resurssipankkiin ilmoittautujalta tarkistetaan rikostausta, eli tilataan oikeusrekisterikeskuksesta rikosrekisteriote. Otteessa näkyy ainoastaan mahdolliset merkinnät huumausaine-, seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Ote palautetaan tarkastamisen jälkeen vapaaehtoiselle itselleen. Otteen tilaamisen maksaa SRK.

SRK voi tilata otteen ainoastaan vapaaehtoisen kirjallisella suostumuksella. Ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla tulee suostumuslomake, joka allekirjoitetaan sähköisesti piirtämällä allekirjoitus sille varattuun kenttään. Rikosrekisteriote tulee SRK:lle, jossa se katsotaan ja lähetetään kirjepostissa vapaaehtoiselle itselleen. Rikostaustaote pitää tilata vain kerran. Sitä voit käyttää myös mahdollisesti myös muissa vapaaehtoistehtävissä.

  • Mitä ilmoittautumisen jälkeen tapahtuu?

Kun yhteystietosi on järjestelmässä, kestää noin viikko, niin ne ovat paikallisen rauhanyhdistyksen vastuuhenkilön käytettävissä. Hän voi koota alueensa vapaaehtoisista esimerkiksi lastenhoitoringin, ja tarjota työtehtäviä. Sinulla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ottaa tarjottuja tehtäviä vastaan.

Jos otat tehtävän vastaan, tutustu perehdytyksen lomakkeeseen. Sen avulla voit tutustua väliaikaiseen työpaikkaasi. Rauhanyhdistyksen vastuuhenkilöltä saat myös sopimuspohjan, jonka allekirjoitatte perheen vanhempien kanssa. Muistathan, ettei perheen sisäisiä asioita ole sopivaa kertoilla eteenpäin. Mikäli kuitenkin havaitset asioita, jotka kuuluvat viranomaisille, ilmoitathan siitä eteenpäin.

Tehtävän jälkeen annat pankkiyhteystietosi rauhanyhdistyksen vastuuhenkilölle palkkion maksamista varten. Vastuuhenkilö toimittaa tiedot SRK:lle, josta palkkio maksetaan.

Tietojen päivittäminen / pois resurssipankista

Elämäntilanteesi voi muuttua, ja et ehkä haluakaan enää olla mukana Resurssipankissa. Voit ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen resurssipankki@srk.fi ettet halua enää yhteystietosi olevan siellä. Sen jälkeen kaikki tietosi poistetaan järjestelmästä.

Mikäli vaihdat paikkakuntaa, mutta tahdot edelleen toimia Resurssipankissa, ilmoita siitä osoitteeseen resurssipankki@srk.fi. LISÄKSI ilmoita siitä paikalliselle vastuuhenkilölle, sekä ota yhteys uuden paikkakunnan vastuuhenkilöön ja ilmaise halukkuutesi lastenhoidon tehtävään. Löydät paikallisen vastuuhenkilön yhteystiedot rauhanyhdistyksen ilmoitustaululta tai täältä. Mikäli et löydä paikallisen vastuuhenkilön yhteystietoja, lähetä viesti osoitteeseen marika.hietala@srk.fi.